Heeft u een vraag? Bel ons gerust: 0517 - 416 856

Direct bellen

Homepage Nieuws Positieve jaarcijfers Harlinger haven

Positieve jaarcijfers Harlinger haven

HARLINGEN – De Harlinger haven heeft een goed jaar achter de rug. De totale goederenoverslag met zee- en binnenschepen steeg in 2016 met 12% van 3.307.952 naar 3.720.964 ton.

Zeescheepvaart

Het aandeel van de zeescheepvaart in de totale overslag bedroeg 48%. De overslag met zeeschepen steeg met 16% van 1.526.331 naar 1.780.871 ton, welke stijging voornamelijk werd veroorzaakt doordat meer zeegrind en zout is overgeslagen. Het aantal zeeschepen dat kwam laden of lossen steeg met 28% naar een aantal van 631 schepen. Het aantal zeeschepen dat voor werfbezoek of andere redenen onze haven heeft aangelopen steeg met 31% naar 641 schepen.

Binnenscheepvaart

De overslag  binnenscheepvaart steeg dit jaar met 9% naar 1.940.093 ton.  Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door meer overslag van zand, grind en zout in binnenschepen. Ook de overslag van stenen en asfalt ten behoeve van het dijkverzwaringsproject op Ameland zorgde voor deze stijging met een aandeel van  304.397 ton. Het aantal containers (Twenty feet Equivalent Unit) dat via de haven van Harlingen zijn weg vond van en naar de grote zeehavens steeg met 16 % tot 22.975 TEU.

Visserij

Het aantal lossende Noordzeekotters met vis en garnalen, steeg opnieuw, nu met maar liefst 16% naar 2465. Het aantal kotters van de Waddenzeevisserij dat in Harlingen kwam lossen bedroeg 3375 een stijging van 1%.

Beroepszeilvaart

Behalve de VBZH vloot van 70 schepen die Harlingen als thuishaven heeft verkozen, is het aantal bezoekende passanten in deze bedrijfstak gestegen van 942 naar 989.

Cruiseschepen

Het aantal bezoekende riviercruiseschepen daalde van 55 schepen naar 40 schepen. Een daling die werd veroorzaakt doordat de sluis bij Kornwerderzand in het seizoen gedurende zeven weken was gestremd voor groot onderhoud. Evenals in 2015 hebben ook in 2016, twee zeecruiseschepen in de haven van Harlingen aangemeerd.

Cijfers

  2015 2016 + / –
Containers (TEU’s) 19.702 22.975 + 16%
       
Zeescheepvaart      
Overslag (tonnen)* 1.526.331 1.780.871 + 16%
Aantal laden / lossen 491 631 + 28%
Aantal niet laden / lossen 489 641 + 31%
Totaal aantal zeeschepen 980 1272 + 30%
       
Binnenscheepvaart      
Overslag (tonnen) * 1.781.621 1.940.093 + 9%
       
Totaal overslag (tonnen)* 3.307.952 3.720.964 + 12%
       
Visserij      
Totaal aantal zeekotters 2122 2465 + 16%
Totaal aantal binnenvissers 3345 3375 + 1%
       
Beroepszeilvaart      
Passanten (aantal) 942 989 + 5%
       
Riviercruiseschepen 55 40 – 27%
       
Zeecruiseschepen 2 2

* In bovenstaande cijfers werden niet opgenomen:

  • het totale gewicht van de overgeslagen containers
  • overslag die plaats vond via rederij Doeksen

 

bron: www.harlingenonline.nl